Untitled

ang pera napapalitan—— ang buahy hindie.